Udhëzuesi i karrierës suaj

Home / Publications / Publications / Handbook / Udhëzuesi i karrierës suaj
     
Udhëzuesi i karrierës suaj

“Udhëzuesi i karrierës suaj” lindi si nevojë e kërkuar në tregun tonë të dijes dhe punës. Shumë njerëz me status të ndryshëm si studentë apo punonjës në sektorë dhe fusha të ndryshme të tregut të punës dhe dijes kanë nevojë për informacione të shpejta dhe efikase.
Duapune.com ka përgatitur këtë libër si një burim informacioni për ecjen përpara në
tregun e punës në Shqipëri. Ai është burimi i parë drejt kërkimit të punës dhe karrierës
së vërtetë, duke i shërbyer tregut profesional, tregut të punës së kualifikuar, si
dhe zhvillimit të karrierës.